Iran Transfo
شرکت در نمایشگاه تخصصی نیازمندی های وارداتی و فرصت ساخت داخل

 

با توجه به رویکرد و نگرش مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر ظهیری مبنی بر تحقق رسالت اجتماعی ایران ترانسفو در شهر زنجان و فعالیت های مرتبط با این حوزه من جمله حضور در پارک علم و فن آوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان و .. گروه صنعتی ایران ترانسو محصولات و تجهیزات جانبی ترانسفور ماتور را که از کشور های خارجی تهیه می کند را در اولین نمایشگاه تخصصی نیازمندی های وارداتی و فرصت ساخت داخل، در معرض دید صاحبان دانش ، اساتید و صنعتگران استان زنجان قرار داد تا ضمن شناسایی و ارتباط با فعالان این حوزه در جهت رشد و شکوفایی صنعت و اقتصاد استان نیز نقشی موثر ایفا کند.

از این نمایشگاه که از تاریخ 27 آبان ، لغایت 1 آذر در محل دائمی نمایشگاههای کاسپپین زنجان برگزار گردید، امام جمعه محترم زنجان، استاندار محترم، ریاست مرکز ساخت داخل وزارت صمت  ساخت داخل جناب آقای دکتر هادوی و جمع کثیری از دانشجویان و فعالان شرکتهای دانش بنیان بازدید بعمل آوردند.