Iran Transfo
جلسه مشترک با دانشگاه زنجان

 

در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه ،جلسه مشترکی در تاریخ 1398/10/28 در محل دانشگاه زنجان برگزار گردید که در این جلسه مدیریت عامل و کارشناسان موسسه تحقیقات ایران ترانسفو ، معاونت پژوهشی وجمعی از اساتید دانشگاه زنجان حضور داشتند.در این جلسه علاوه بر بحث و تبادل نظر در خصوص ارتباط نزدیکتر صنعت و دانشگاه، تفاهم نامه  همکاری مشترک نیز در راستای همکاری های فی مابین  در زمینه ارتقای سطح دانش و مشارکت در اجرای پروژه های  تحقیقاتی به امضاء رسید و درپایان نیز از آزمایشگاه فشار قوی دانشکده مهندسی برق  دانشگاه زنجان بازدید بعمل آمد.