Iran Transfo
آگهي مناقصه عمومي 1-99/018 در خصوص خرید انواع واشر، مهره، پیچ و بلسن دوسر دنده

جهت دانلود مدارك بر روي لينك زير كليك نماييد

 

مدارك مناقصه 

توضیح : لازم به توضیح می باشد زمان انقضای آگهی پایان وقت اداری مورخ 1399/03/07 می باشد.